ανδρουλιδακη

Αμαλία Ανδρουλιδάκη
Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
● Πτυχίο Αρχιτέκτονα Μηχανικού |
Σχολή Αρχιτεκτονικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ: 1984
● Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης στην Αποκατάσταση Μνημείων |
Edinburgh College of Art, University of Edinburgh (Herriot Watt)
ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ: 1985
● Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) |
Edinburgh College of Art, University of Edinburgh (Herriot Watt)
ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ: 2007

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού |
ΙΟΥΛΙΟΣ 2018 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ
Έργο: Μελέτη, επίβλεψη και επέμβαση σε μνημεία και πολιτιστικά κτίρια, με στόχο την προστασία και την ανάδειξή τους, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντός τους και των ιστορικών και αρχαιολογικών τόπων. Συντονισμός και εποπτεία των Κεντρικών Διευθύνσεων και των Υπηρεσιών Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων (ΥΝΜΤΕ) που υπάγονται στη ΓΔΑΜΤΕ.

Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προστασίας και Αναστήλωσης Νεώτερων και Σύγχρονων Μνημείων (ΔΠΑΝΣΜ) του ΥΠΠΟΑ |
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΩΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2018
Έργο: Συντονισμός, εποπτεία και εναρμόνιση έργου και δραστηριοτήτων αναφορικά με τα νεώτερα και σύγχρονα μνημεία, ιστορικούς τόπους και μνημεία τεχνικού πολιτισμού – Εισηγήσεις των θεμάτων της ΔΠΑΝΣΜ στο ΚΣΝΜ.

Προϊσταμένη ελλείποντος Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Νεώτερων και Σύγχρονων Μνημείων (ΔΑΝΣΜ) του ΥΠΠΟΑ |
ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΕΩΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014
Έργο: Έλεγχος, έγκριση και εποπτεία μελετών και έργων που αφορούν σε αναστήλωση, αποκατάσταση και συντήρηση νεωτέρων μνημείων – Εκτέλεση και επίβλεψη έργων σε νεώτερα μνημεία ιδιοκτησίας ΥΠΠΟΑ και πολιτιστικά κτήρια – Εισηγήσεις των θεμάτων της ΔΠΑΝΣΜ στο ΚΣΝΜ.

Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Πελοποννήσου του ΥΠΠΟΑ |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΕΩΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014
Έργο: Συντονισμός, οργάνωση, υλοποίηση και επίβλεψη των έργων ΕΣΠΑ.

Προϊσταμένη του Τμήματος Αρχαιολογικών Έργων και Συντήρησης Κτηριακών Εγκαταστάσεων της 5ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟΑ |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΕΩΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011
Έργο: Τεχνικά θέματα που αφορούν στην δι’ αυτεπιστασίας μελέτη και εκτέλεση έργων, αποτύπωσης και τοπογράφησης, στερέωσης, αποκατάστασης, αναστήλωσης μνημείων, διαμόρφωσης και ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων και έργων ΕΣΠΑ.

Λέκτορας στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Edinburgh College of Art | University of Edinburgh (Herriot Watt)
2005-2006
Έργο: Διδασκαλία στο μάθημα «Φιλοσοφία και Θεωρία της Αρχιτεκτονικής» του 2ου έτους της Αρχιτεκτονικής, παράδοση διαλέξεων και υπεύθυνη υποστηρικτικών μαθημάτων προετοιμασίας εργασιών φοιτητών (tutorials) και της τελικής βαθμολογίας τους.

Στέλεχος της Διαχειριστικής Αρχής του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου του ΥΠΠΟΑ |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2001 ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2002
Έργο: Υπεύθυνη του Μέτρου Πολιτισμός – Ανάδειξη και Στερέωση Μνημείων, Μουσείων κ.ά..

Υπάλληλος με απόσπαση στο Αρχιτεκτονικό Τμήμα Μελετών | ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1996 ΕΩΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1996
Έργο: Έλεγχος των κατασκευαστικών σχεδίων και μελέτη έκθεσης των αποσπασμένων αρχαίων κτισμάτων (ρωμαϊκό βαλανείο) και αντικειμένων που προέκυψαν από τις ανασκαφές του μετρό της Αθήνας και εκτέθηκαν, κυρίως, στο σταθμό «Σύνταγμα».

Υπάλληλος της 5ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟΑ |
1989-1995
Έργο: Σύνταξη μελετών, επίβλεψη των έργων αναστήλωσης και άσκηση οικοδομικού ελέγχου στους Νομούς Αρκαδίας, Λακωνίας και Αργολίδας. Συγκρότηση προγράμματος έργων της Εφορείας και συντονισμός συνεργείων.

Υπάλληλος με σύμβαση έργου της Ε’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟΑ |
1987-1988
Έργο: Αποτύπωση και μελέτη στερέωσης και αναστήλωσης των α) θεάτρων Μεγαλοπόλεως και Σπαρτης, β) του προϊστορικού οικισμού στον Ορχομενό Αρκαδίας, γ) Ρωμαϊκή villa Ηρώδη Αττικού στο Άστρος Κυνουρίας και δ) ανασκαφές Τεγέας Αρκαδίας κ.ά..

Συντονίστρια και καθηγήτρια | ΥΠΕΧΩΔΕ/Δήμος Τρίπολης
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1986 ΕΩΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1987
Έργο: Συντονισμός ευρωπαϊκού προγράμματος επιμόρφωσης Μηχανικών και Τεχνιτών στον τομέα των Αναστηλώσεων.