ΕΡΓΑ

Η ανάπλαση της Ερμού

αναπλαση αθηνασ | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021

Σε εξέλιξη βρίσκεται

η δημόσια σύμβαση εκπόνησης μελέτης του έργου “Μελέτη Ανάπλασης της οδού Ερμού του Δήμου Αθηναίων” μεταξύ Ανάπλασης Αθήνας Α.Ε (Κύριος του Έργου) και του νικητή αναδόχου του σχετικού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για το κέντρο της Αθήνας κ. Τηλέμαχου Ανδριανόπουλου.

H Οδός Ερμού είναι εμπορικός δρόμος

στο ιστορικό τρίγωνο της παλαιάς πόλης της Αθήνας, μεγάλο μέρος του δρόμου σήμερα είναι πεζοδρομημένο εξυπηρετώντας κατ’ εξοχήν εμπορικές χρήσεις, τοποθετείται βορείως του Λόφου της Ακρόπολης, συνδέοντας τα Παλαιά Ανάκτορα της Πλατείας Συντάγματος με τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο στο Θησείο και την Πλατεία Ασωμάτων.

Με τη διαμόρφωση που προβλέπει η νέα μελέτη

που βρίσκεται σε εξέλιξη, αποδίδεται ο κοινόχρηστος χώρος σε ήπιας μορφής μετακινήσεις με την επέκταση των πεζοδρομίων.Το γεγονός αυτό θα συμβάλλει στη:• Βελτίωση της κυκλοφοριακής ροής• Μείωση των ατυχημάτων• Μείωση της χρήσης του ΙΧ και ενίσχυση της χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Ειδικότερα προτείνεται:

η επέκταση του πλάτους των πεζοδρομίων ώστε να εξασφαλίζεται η εξυπηρέτηση της πεζής μετακίνησης. Απομάκρυνση των θέσεων στάσης – στάθμευσης παρά το κράσπεδο και εξυπηρέτησή τους από παρακείμενους κλειστούς και υπαίθριους χώρους.• Αναβάθμιση του αστικού χώρου με προσθήκη αστικού εξοπλισμού.• Διαμόρφωση θέσεων φορτοεκφορτώσεων για την εξυπηρέτηση της εμπορικής δραστηριότητας των καταστημάτων αντί της έως σήμερα ανεπάρκειας αυτών των θέσεων με συνέπεια την πραγματοποίηση των παραδόσεων επί των λωρίδων κυκλοφορίας που προκαλούν συμφόρησης και παρακώλυσης της κυκλοφορίας καθώς και μείωση της οδικής ασφάλειας.

Παράλληλα ανακατασκευάζονται οι ράμπες ανάβασης και ανανεώνεται η οριζόντια διαγράμμιση στην περιοχή των διαβάσεων.

Όλες οι παρεμβάσεις που προτείνονται

βασίζονται στη λογική εξυπηρέτησης και προώθησης των βιώσιμης μορφής μετακινήσεων και συγκεκριμένα της πεζής με παράλληλο περιορισμό του χώρου που διατίθεται για τη μηχανοκίνητη κυκλοφορία τόσο σε επίπεδο κυκλοφορίας,όσο και σε επίπεδο στάσης και στάθμευσης.

Gallery