Συνέργεια

Τα προσφυγικά της Λ. Αλεξάνδρας

Οι 8 προσφυγικές πολυκατοικίες κατασκευάστηκαν σε δυο φάσεις από το 1933 μέχρι το 1936. Οι πρώτες τέσσερις πολυκατοικίες με ονομασία τα γράμματα Α,Β,Γ,Δ (120 διαμερίσματα) κατασκευάστηκαν κατά τα έτη 1933-35με σχέδια του Πολιτικού Μηχανικού Δημήτρη Κυριακού, ενώ οι άλλες τέσσερις με ονομασία τα γράμματα Ε,Ζ,Η,Θ (108 διαμερίσματα) ανέλαβε ο Αρχιτέκτων Μηχανικός Κίμων Λάσκαρης και η κατασκευή τους ολοκληρώθηκε την διετία 1934-36. Το οικόπεδο που έχουν ανεγερθεί οι 8 πολυκατοικίες είναι συνολικού εμβαδόν 17.215,45τμ. Οι 8 πολυκατοικίες αποτελούνται από 228 διαμερίσματα τον περίπου 50τμ. Οι 2 μπροστινές πολυκατοικίες αποτελούνται από 24 διαμερίσματα, και οι υπόλοιπες 6 από 30 (συνολικά περίπου 11.400μ).

Οι πολυκατοικίες έχουν χαρακτηριστεί σε μνημεία σε 2 φάσεις. Οι 2 πρώτες με απόφαση ΦΕΚ 1747/Β/26-11-2003 και οι υπόλοιπες 6 με απόφαση ΦΕΚ 62/13-2-2009.Στην Περιφέρεια Αττικής έχουν μεταβιβαστεί 177 από τα 228 διαμερίσματα και 51 παραμένουν ιδιόκτητα με τον ν.4414 ΦΕΚ 149Α/9-8-2016 και αρ.62.

Στόχος η επισκευή και αποκατάσταση των όψεων και κοινοχρήστων χώρων (κλιμακοστάσια, δώματα) του συνόλου των οκτώ πολυκατοικιών καθώς και των διαμερισμάτων που ανήκουν στην Περιφέρεια Αττικής. Τα διαμερίσματα θα διατεθούν για κοινωνική κατοικία, (δικαιούχους επιδότησης ενοικίου, πρόσφυγες, φοιτητές αριστούχους, διδακτορικούς κτλ), για τους συνοδούς των ασθενών του Αγίου Σάββα και για χώρους μουσείου της Μικρασιατικής μνήμης.

Το έργο χωρίζεται στις φάσεις της μελέτης και έκδοσης άδειας δομήσης, την μελέτη εφαρμογής και των τευχών δημοπράτησης, την επιλογή με διαγωνισμό του εργολάβου και τέλος την κατασκευή.

Τελευταία νέα για το έργο

Δείτε όλα τα νέα εδώ