Σύντομα θα ανακοινωθούν νέες δράσεις αστικής ανάπλασης και αναζωογόνησης από την ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.