Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε. σχεδιάζει και υλοποιεί μια σειρά από Δράσεις, Μελέτες και Έργα με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας ζωής, της κοινωνικής συνοχής και της οικονομικής ανάπτυξης των περιοχών παρέμβασης.