ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ όρων συνοπτικού ανοιχτού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης εκπόνησης Μελέτης Δημιουργίας Μουσείου Μαρία Κάλλας, Π.Υ 73.032,64€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ  Α.Ε. προκηρύσσει συνοπτικό ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο:  «ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ » με προεκτιμώμενη αμοιβή αξίας 73.032,64€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) – CPV 71335000-5 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης (Διακήρυξη, Ευρωπαϊκό...

Προκήρυξη συνοπτικού ανοιχτού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών συμβούλου ωρίμανσης του έργου της αξιοποίησης της περιοχής των πρώην σφαγείων, ιδιοκτησίας Δ.Αθηναίων Π.Υ 73.679,44€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ  Α.Ε. προκηρύσσει ανοιχτό συνοπτικό διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για τη σύναψη σύμβασης  με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΣΦΡΑΓΕΙΩΝ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Δ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ » με προεκτιμώμενη αμοιβή αξίας 73.679,44€  (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) – CPV 79400000-8...

Προκήρυξη συνοπτικού ανοιχτού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης εκπόνησης Μελέτης Κλιματισμού/αερισμού & Πυροπροστασίας Πολυχώρου Α & Μ Καλουτά, Π.Υ 65.651,68 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ  Α.Ε. προκηρύσσει συνοπτικό ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ/ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ Α & Μ ΚΑΛΟΥΤΑ» με προεκτιμώμενη αμοιβή αξίας 65.651,68 €  (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) - CPV 71335000-5 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της...

Προκήρυξη συνοπτικού ανοιχτού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης εκπόνησης Μελέτης Δημιουργίας Μουσείου Μαρία Κάλλας, Π.Υ 73.032,64€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ  Α.Ε. προκηρύσσει συνοπτικό ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο:  «ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ » με προεκτιμώμενη αμοιβή αξίας 73.032,64€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) – CPV 71335000-5 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης (Διακήρυξη, Ευρωπαϊκό...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ ΑΕ

Παρακάτω η πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων της εταιρίας Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ * Διευκρίνηση : Η εργασία των εξωτερικών παραθύρων δεν ζητείται. * Παράταση ημερομηνίας υποβολής προσφορών έως την Πέμπτη 18/02/2021 και ώρα 11.00. [embeddoc url="http://athensanaplasis.gr/wp-content/uploads/2021/02/21PROC008111207.pdf" download="all"]...

Συνέντευξη του Χρόνη Ακριτίδη στο kedenews.gr

Έχοντας εµπειρία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ως αντιδήµαρχος και αναπληρωτής δήµαρχος Αθηναίων τη δύσκολη περίοδο της προετοιµασίας των Ολυµπιακών Αγώνων, ο Χρόνης Ακριτίδης ανέλαβε τα ηνία της εταιρείας του Ελληνικού ∆ηµοσίου «Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε.». Ο κ. Ακριτίδης µιλάει στην «kedenews» για τους στόχους, τις προτεραιότητες αλλά...

Αθηνόραμα: Ποια είναι η Ανάπλαση Α.Ε. και τι αλλαγές πρόκειται να φέρει στην Αθήνα;

Του Άγγελο Κλάδη   Από τον περασμένο Μάιο που ιδρύθηκε νομικά, η Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε. έχει σκαρφαλώσει αρκετές φορές στην κορυφή της ειδησεογραφικής ατζέντας. Με πιο πρόσφατο παράδειγμα την ανακοίνωση του σχεδίου αποκάλυψης του Ιλισού, ο κρατικός φορέας ο οποίος συστάθηκε και λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου...