Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ « ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΡΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (κατεβάστε όλη την περίληψη σε μορφή pdf εδώ)

1.ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ – ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ – ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

Διοργανώτρια Αρχή, Κύριος του Έργου και Αναθέτουσα Αρχή του Διαγωνισμού είναι η Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε..
Η αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία, η οποία θα διεξάγει το διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ , και Προϊσταμένη Αρχή είναι το ΔΣ της Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ.
Οδός : Αγγ. Πυρρή 5
Ταχ. Κωδ. : 11527, Αθήνα
Τηλ. : 2100083900
E-mail: info@athensanaplasis.gr
Ιστοσελίδα : www.athensanaplasis.gr
Η αρμόδια Υπηρεσία θα δημοσιοποιήσει οποιαδήποτε μεταβολή των παραπάνω στοιχείων με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της.
Οι προτάσεις θα κατατεθούν στα γραφεία της Διοργανώτριας Αρχής.
Οδός : Αγγ. Πυρρή 5
Ταχ. Κωδ. : 11527, Αθήνα
Τηλ. : 2100083900
Η κριτική επιτροπή θα συνεδριάσει στα γραφεία της Διοργανώτριας Αρχής επί της Αγγ. Πυρρή 5, Αθήνα.

2.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

Ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για τη διαμόρφωση του χώρου του νέου σταθμού Ακαδημία της Γραμμής 4 του Μετρό έχει ως αντικείμενο την ανάπλαση και τελική διαμόρφωση των κοινόχρηστων χώρων και της ευρύτερης περιοχής που θα εγκατασταθεί ο σταθμός του Μετρό σε συσχετισμό με ενδεχόμενες διαπλατύνσεις πεζοδρομίων , πεζοδρομήσεις οδών και άλλες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ήπιας κυκλοφορίας στη ζώνη επιρροής του σταθμού.

Ο συγκεκριμένος σταθμός χωροθετείται επί της οδού Ακαδημίας, στην πίσω όψη του συγκροτήματος κτηρίων γνωστού ως Νεοκλασική Τριλογία Αθηνών. Η Τριλογία αποτελείται από τρία δημόσια κτήρια νεοκλασικής αρχιτεκτονικής, εξέχουσας σημασίας για την πόλη, σχεδιασμένα από τον Θεόφιλο Χάνσεν και τον αδελφό του Κρίστιαν Χάνσεν, που ανεγέρθηκαν έπειτα από δωρεές ιδιωτών. Το συγκρότημα, εκτός από την ομώνυμη του σταθμού Ακαδημία Αθηνών, στεγάζει στα άλλα δύο κτήρια του το αναγνωστήριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τον χώρο του σταθμού επίσης πλαισιώνουν το κτήριο που στεγάζει το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, κατασκευασμένο το 1842 σε σχέδια του αρχιτέκτονα  Φ. Στάουφερτ, αλλά και τα κτήρια της Νομικής Σχολής Αθηνών.

Το ιστορικό υπόβαθρο της Ακαδημίας των Αθηνών εντοπίζεται στα πρώτα επαναστατικά χρόνια αφού η σύλληψη της ιδέας για ίδρυση Ακαδημίας αναφέρεται ήδη από το 1824, ενώ εδραιώνεται το 1856 με τη δωρεά του Σίμωνος Σίνα.

Η γενική χωροθέτηση βρίσκεται ανάμεσα στην Πλατεία Συντάγματος και την πλατεία Ομονοίας.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η τοποθεσία που θα βρίσκεται ο νέος σταθμός αποτελεί χώρο εξέχουσας αισθητικής, ιστορικής, πολιτιστικής αλλά και λειτουργικής σημασίας για την πόλη των Αθηνών.

Στόχος είναι η κατάθεση αρχιτεκτονικών προτάσεων για μια σύγχρονη και λειτουργική περιοχή σταθμού που θα ενσωματώνει τις βασικές αρχές σχεδιασμού σε ένα συνολικό αποτέλεσµα υψηλής ποιοτικής στάθµης, µε σύγχρονο και πρωτότυπο αρχιτεκτονικό χαρακτήρα που θα εξασφαλίζει έναν ευχάριστο, ασφαλή και προσβάσιμο από όλους δημόσιο χώρο.

Σημαντική θεωρείται η ανάπλαση του χώρου έτσι ώστε να αποτελέσει σημείο αναφοράς της περιοχής, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στην εφαρμογή αρχών βιοκλιματικού σχεδιασμού με χρήση φιλικών προς το περιβάλλον υλικών έτσι ώστε να συμβάλλει στην περαιτέρω ενίσχυση της περιβαλλοντικής αναβάθμισης.

Ο Διαγωνισμός χαρακτηρίζεται ως σύνθετος ανοικτός διαγωνισμός ιδεών και περιλαμβάνει την πολεοδομική και αρχιτεκτονική μελέτη, καθώς και την μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

3.ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:


Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει στη στελέχωσή της κύριας ομάδας μελέτης να διαθέτουν υποχρεωτικά (επί ποινή αποκλεισμού):

•         Ένα (1) Διπλωματούχο Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, δωδεκαετούς εμπειρίας τουλάχιστον από τη λήψη του διπλώματος, ο οποίος θα είναι ο συντονιστής της ομάδας μελέτης.

•         Ένα (1) Αρχιτέκτονα Τοπίου δωδεκαετούς εμπειρίας, από τη λήψη του διπλώματος.

•         Ένα (1) Διπλωματούχο Μηχανικό Πολεοδόμο / Χωροτάκτη, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, οκταετούς εμπειρίας από τη λήψη του διπλώματος ή αντίστοιχου μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης,

•         Ένα (1) Διπλωματούχο Μηχανικό Συγκοινωνιολόγο, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, δωδεκαετούς εμπειρίας από τη λήψη του διπλώματος ή αντίστοιχου μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης,

Όλοι θα πρέπει να διαθέτουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Διπλωματούχου Μηχανικού. 

Η  ζητούμενη υποχρέωση, αναφορικά με τις ειδικότητες Μηχανικών, δεν θα μπορεί  να καλύπτεται από το ίδιο πρόσωπο

Στη στελέχωση της ομάδας συνεργατών του έργου θα πρέπει να συμμετέχουν (κατά ελάχιστο επί ποινή αποκλεισμού):

•         Ένας (1) Πολιτικός Μηχανικός, τουλάχιστον οκταετούς εμπειρίας από τη λήψη του διπλώματος. 

•         Ένας (1) Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος ή /και Μηχανολόγος Μηχανικός, τουλάχιστον τετραετούς εμπειρίας από τη λήψη του διπλώματος.

•         Ένας (1) Διπλωματούχος  Μηχανικός, με τουλάχιστον τετραετή εμπειρία από τη λήψη του διπλώματος σε μελέτες υδραυλικών έργων. 

•         Ένας (1) περιβαλλοντολόγος τουλάχιστον τετραετούς εμπειρίας από λήψη πτυχίου.

•         Ένας (1) γεωπόνος ή/και φυτοτέχνης τουλάχιστον τετραετούς εμπειρίας από λήψη πτυχίου.

4.ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

Το έργο «Ανάπλαση του κοινοχρήστου χώρου και της ευρύτερης περιοχής του Σταθμού Ακαδημία» θεωρείται αξιόλογο τεχνικό έργο βάσει του άρθρου 2 παρ. 2 και 3 της Υπουργικής Απόφασης αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387/2021 (ΦΕΚ 2239/Β/31-5-2021). Πληροί όλα τα αναφερόμενα στην απόφαση κριτήρια, δεδομένου ότι, η υπό μελέτη διαμόρφωση αποτελεί ιδιαίτερη και εξαιρετικής σημασίας παρέμβαση για την πόλη της Αθήνας και του επιβατικού της κοινού.

5.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ:

Για την κρίση της Κριτικής Επιτροπής θα ληφθεί υπ’ όψη ο βαθμός προσέγγισης των προτάσεων στους στόχους που έχουν τεθεί και κυρίως ως προς:
Την Αρχιτεκτονική Προσέγγιση, την Τεχνική Προσέγγιση, τον Δημόσιο Υπάιθριο Περιβάλλοντα Χώρο, τη Συγκοινωνιολογική προσέγγιση, τη Συνοχή της Κύριας Ομάδας Μελέτη και την τεκμηρίωση του χρονοδιαγράμματος

6.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

Ως ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 12-06-2023

Για τη θεμελίωση του δικαιώματος συμμετοχής στον Διαγωνισμό, κάθε διαγωνιζόμενος ( φυσικό πρόσωπο ) ή ομάδα διαγωνιζομένων εγγράφεται ηλεκτρονικά σε ειδικό τμήμα της ιστοσελίδας της Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε.(  www.athensanaplasis.gr ) που έχει σχεδιαστεί για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό μέχρι και 15 μέρες πριν τη λήξη του διαγωνισμού, δηλαδή έως και την 17-08-2023, ώρα 14.00, με τη συμπλήρωση αίτησης που αναφέρει τα στοιχεία του εκπροσώπου της ομάδας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και ηλεκτρονική διεύθυνση), προκειμένου να ενημερωθεί από την Διοργανώτρια Αρχή και να λάβει αποδεικτικό e-mail επιβεβαίωσης εγγραφής και να καταχωρηθεί σε ηλεκτρονικό κατάλογο επικοινωνίας και συμμετοχής στον διαγωνισμό.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν προϋπόθεση για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό.

Τα τεύχη του Διαγωνισμού: Προκήρυξη, Φάκελος Έργου – Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων και λοιπά παρεχόμενα στοιχεία, θα παρέχονται μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης εγγραφής των διαγωνιζομένων στον κατάλογο συμμετοχής μέσω ηλεκτρονικού συνδέσμου (link).

Η Διοργανώτρια Αρχή μπορεί να επικοινωνεί με τους εγγραφέντες στον κατάλογο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με κάθε πρόσφορο μέσο, με ευθύνη του ενδιαφερόμενου ως προς την παραλαβή των μηνυμάτων.

7.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ:

Καταληκτική προθεσμία υποβολής των προτάσεων του Διαγωνισμού ορίζεται η  01-09-2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. Μετά την λήξη της ως άνω προθεσμίας υποβολής, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν παρατάσεών της, καμία μελέτη δεν γίνεται δεκτή.

Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει προς την «Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Ανάπλασης Αθήνας Α.Ε.» στην ταχυδρομική διεύθυνση: Ευήνου και Αγγ. Πυρρή 5, στον 3ο όροφο, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 έως 14:00.

Σε όλες τις κατατεθειμένες προτάσεις θα δίνεται αριθμός πρωτοκόλλου και απόδειξη, όπου θα αναγράφεται ο χαρακτηριστικός κωδικός επιλογής του συμμετέχοντα (βάσει της παρ.3 του άρθρου 10 της Υ.Α. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387/2021 (ΦΕΚ 2239/Β/31-5-2021), ο οποίος θα πρέπει να αποτελείται από δέκα (10) ψηφία, ύψους 1 εκ., εκ των οποίων τα οκτώ (8) είναι αριθμητικά και τα δύο (2) του λατινικού αλφαβήτου και τοποθετείται στο άνω δεξιό άκρο των σχεδίων και των τευχών της μελέτης) και η ημερομηνία παραλαβής της.

8.ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:

Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής με τους αναπληρωτές τους επιλαχόντες, ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 12 της Υ.Α. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387/2021 (ΦΕΚ 2239/Β/31-5-2021).

Η Κριτική Επιτροπή θα είναι 5μελής και ορίζεται ως εξής:

1. Ένας (1) κριτής οριζόμενος από την διοργανώτρια αρχή, διακεκριμένο μέλος του αντίστοιχου κλαδικού φορέα. Τα διακεκριμένα μέλη των κλαδικών φορέων που ορίζονται από την Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε θα πρέπει να διαθέτουν: 20ετία από κτήσεως αδείας επαγγέλματος και επιπλέον να διαθέτουν τρία τουλάχιστον Α’ ή Β’ ή Γ’ βραβεία σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς ή σημαντική διάκριση σε ελληνικούς ή διεθνείς αναγνωρισμένους θεσμούς δημόσιας προβολής του αρχιτεκτονικού έργου ως κύριοι μελετητές ή να είναι τακτικοί ή ομότιμοι καθηγητές ελληνικού ΑΕΙ αντίστοιχης ειδικότητας ή διδάσκοντες σε αντίστοιχη θέση σχολών της αλλοδαπής. Κριτές δύναται να είναι και συνταξιούχοι επιστήμονες εφόσον αυτοί πληρούν τα παραπάνω προσόντα.

2. Ένας (1) κριτής εκπρόσωπος της διοργανώτριας αρχής. Οι εκπρόσωποι της διοργανώτριας αρχής πρέπει να έχουν δωδεκαετή εμπειρία στην εκπόνηση, επίβλεψη και εποπτεία μελετών ή έργων του αντικειμένου του διαγωνισμού και γνώση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου.

3. Τρεις (3) κριτές από τον κατάλογο κριτών του ΥΠΕΝ. Οι αρχιτέκτονες του καταλόγου κριτών της παρ. 1 του παρόντος άρθρου πρέπει να έχουν συμπληρώσει 10ετία από κτήσεως αδείας επαγγέλματος και επιπλέον: ή να είναι εκλεγμένα μέλη ΔΕΠ ελληνικών ΑΕΙ αντίστοιχης ειδικότητας ή διδάσκοντες σε αντίστοιχη θέση σχολών της αλλοδαπής ή να διαθέτουν ένα τουλάχιστον Α’ ή Β’ ή Γ’ βραβείο σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς ή σημαντική διάκριση σε ελληνικούς ή διεθνείς αναγνωρισμένους θεσμούς δημόσιας προβολής του αρχιτεκτονικού έργου, ως κύριοι μελετητές. Η επιλογή των κριτών από τους καταλόγους κριτών διενεργείται με κλήρωση με ευθύνη του ΥΠΕΝ, μετά από αίτημα της εταιρείας «Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε.». Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή του ίδιου κριτή σε περισσότερους από ένα διαγωνισμό κατ’ έτος.

9.ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Για τον καθορισμό των βραβείων (ποσοστών κ.λπ.) ελήφθη υπόψη το άρθρο 11 παρ.1, 2 και 4 της Υ.Α. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387/2021 (ΦΕΚ 2239/Β/31-5-2021). Το δε χρηματικό ποσό των βραβείων καθορίζεται στις 150.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΒΡΑΒΕΙΟ – ΠΟΣΟ – ΠΟΣΟΣΤΟ
(1ο) Πρώτο Βραβείο : Ποσό 67.500 € – Ποσοστό 45%
(2ο) Δεύτερο Βραβείο : Ποσό 49.500 € – Ποσοστό 33%
(3ο) Τρίτο Βραβείο : Ποσό 33.000 € – Ποσοστό 22%
Σύνολικό Ποσό: 150.000 € – Ποσοστό 100%

Πλέον των ανωτέρω βραβείων, μετά από υπόδειξη της Κριτικής Επιτροπής η οποία δεν είναι δεσμευτική, η Διοργανώτρια Αρχή δύναται να κάνει εξαγορές (επαίνους)

10.ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ)

«ΤΠΑ Υποδομών και Μεταφορών», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2.11

«Πράσινες πόλεις (αστικές αναπλάσεις, εκσυγχρονισμός στόλου αστικών μεταφορών κλπ)»

Κωδικός Ενάριθμου: 2023ΝΑ27100012

Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5202598

11.ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ: Η Ανάπλαση Αθήνας έχει την ευθύνη να δημοσιεύσει περίληψη της προκήρυξης του διαγωνισμού και του αποτελέσματος αυτού κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 112 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει και να τα αναρτήσει υποχρεωτικά στo ειδικό τμήμα της ιστοσελίδας της (www.athensanaplasis.gr) που θα δημιουργήσει για τον διαγωνισμό και στους ιστότοπους του ΤΕΕ, του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ (Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών/ Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων) του ΣΕΠΟΧ (Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων Χωροτάκτων). Μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης και το αργότερο εντός 5 ημερών, η διοργανώτρια αρχή την αποστέλλει στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ μαζί με αίτημα για ορισμό κριτών. Περίληψη της προκήρυξης θα αναρτηθεί και στο ΚΗΜΔΗΣ.

ΝΕΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

27.07.2023 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 18/07/2023.

Κατεβάστε το αρχείο από εδώ.

13.07.2023 – Παράταση ανοιχτού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών με τίτλο: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΡΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑ»

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. της «Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε.» με ΑΔΑ: ΨΚ1Γ46Μ5Υ8-ΕΘΚ, δίνεται παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων έως τις 29/09/2023 και ώρα 14:00 για τον ΑΝΟΙΧΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΔΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΡΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑ».

ΦΕΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 883/ΥΟΔΔ/29-08-2023

Κατεβάστε το αρχείο από εδώ.