ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ όρων συνοπτικού ανοιχτού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης εκπόνησης Μελέτης Δημιουργίας Μουσείου Μαρία Κάλλας, Π.Υ 73.032,64€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ  Α.Ε. προκηρύσσει συνοπτικό ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο:  «ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ » με προεκτιμώμενη αμοιβή αξίας 73.032,64€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) – CPV 71335000-5 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης (Διακήρυξη, Ευρωπαϊκό...

Προκήρυξη συνοπτικού ανοιχτού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών συμβούλου ωρίμανσης του έργου της αξιοποίησης της περιοχής των πρώην σφαγείων, ιδιοκτησίας Δ.Αθηναίων Π.Υ 73.679,44€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ  Α.Ε. προκηρύσσει ανοιχτό συνοπτικό διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για τη σύναψη σύμβασης  με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΣΦΡΑΓΕΙΩΝ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Δ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ » με προεκτιμώμενη αμοιβή αξίας 73.679,44€  (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) – CPV 79400000-8...

Προκήρυξη συνοπτικού ανοιχτού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης εκπόνησης Μελέτης Κλιματισμού/αερισμού & Πυροπροστασίας Πολυχώρου Α & Μ Καλουτά, Π.Υ 65.651,68 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ  Α.Ε. προκηρύσσει συνοπτικό ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ/ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ Α & Μ ΚΑΛΟΥΤΑ» με προεκτιμώμενη αμοιβή αξίας 65.651,68 €  (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) - CPV 71335000-5 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της...

Προκήρυξη συνοπτικού ανοιχτού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης εκπόνησης Μελέτης Δημιουργίας Μουσείου Μαρία Κάλλας, Π.Υ 73.032,64€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ  Α.Ε. προκηρύσσει συνοπτικό ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο:  «ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ » με προεκτιμώμενη αμοιβή αξίας 73.032,64€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) – CPV 71335000-5 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης (Διακήρυξη, Ευρωπαϊκό...

Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε.: «Ζωντανεύει» το Μουσείο Γεωργαντή

Ξεκίνησαν οι εργασίες για την αξιολόγηση και τον έλεγχο της στατικής επάρκειας του Μουσείου Γλυπτών και Ομοιωμάτων «Λουκία Γεωργαντή», στα πλαίσια της Προγραμματικής Σύμβασης που υπέγραψε η «Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε.» για την ενοποίηση, τον εμπλουτισμό και την ανάδειξη του πολιτιστικού ιστού της Αθήνας. Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν εργαστηριακές...