Δελτίο Τύπου

Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2018

Με αφορμή τα όσα ειπώθηκαν σε εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού «Αθήνα 9,84» και αναπαρήχθησαν από την αντίστοιχη ιστοσελίδα, ενημερώνουμε ότι εκ του νόμου στο Διοικητικό Συμβούλιο της «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.» μετέχουν: α) ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ανώνυμης εταιρείας, β) εκπρόσωπος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, γ) εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, δ) εκπρόσωπος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ε) εκπρόσωπος της Περιφέρειας Αττικής, στ) ο διοικητής του γενικού ογκολογικού και αντικαρκινικού νοσοκομείου «Άγιος Σάββας», καθώς επίσης και ζ) ένας εκπρόσωπος του Δήμου Αθηναίων.

Ο Δήμος Αθηναίων είναι ο μοναδικός φορέας που μέχρι και σήμερα δεν έχει ορίσει εκπρόσωπο. Θέλουμε και ευχόμαστε σύντομα να πραγματοποιηθεί κι αυτό.

 

Γραφείο Τύπου Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε.